Trans-Imex-Logo-Beeldmerk-v01

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken
te Amsterdam en Rotterdam; Download

Op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC; Download

De Logistieke Service Voorwaarden 2014 gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie
voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank
Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014; Download

Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2
juli 2002, aktenr. 69/2002.; Download